លោក ​ស៊ីជីនភីង ​អគ្គលេខាធិការ​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក ​Kim ​Jong ​Un​ ប្រធាន​បក្ស​ពលករ​កូរ៉េខាង​ជើង​

លោក ​ស៊ីជីនភីង ​អគ្គលេខាធិការ​បក្សកុម្មុយនិស្ត​ចិន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក ​Kim ​Jong ​Un​ ប្រធាន​បក្ស​ពលករ​កូរ៉េខាង​ជើង​

មហាសន្និបាតលើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣​ បាន​បិទ​បញ្ចប់​

មហាសន្និបាតលើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាងប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​នីតិកាល​ទី ១៣​ បាន​បិទ​បញ្ចប់​

moreព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

សន្និសីទ​ពិសេសនៃ​កិច្ចសន្ទនា​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាន់ខ្ពស់​រវាង​គណបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​និងគណបក្ស​នយោបាយ​ទូទាំង​ពិភពលោក​នឹងបើកធ្វើ​នៅក្រុង​ Shen ​zhen​
អត្ថបទ2018-05-21 15:27:53May 22 2018 02:46:13

សន្និសីទ​ពិសេសនៃ​កិច្ចសន្ទនា​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាន់ខ្ពស់​រវាង​គណបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​និងគណបក្ស​នយោបាយ​ទូទាំង​ពិភពលោក​នឹងបើកធ្វើ​នៅក្រុង​ Shen ​zhen​

សន្និសីទ​ពិសេសនៃ​កិច្ចសន្ទនា​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាន់ខ្ពស់​រវាង​គណបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​និងគណបក្ស​នយោបាយ​ទូទាំង​ពិភពលោក​នឹងបើកធ្វើ​នៅក្រុង​ Shen ​zhen​

មជ្ឈដ្ឋាន​បរទេស​យកចិត្តទុកដាក់​សុន្ទរកថា​របស់​លោកស៊ីជីនភីង​ អគ្គលេខាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​ដែលបាន​ថ្លែងក្នុង​មហាសន្និបាត​ការពារ​អេកូ-បរិស្ថាន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​
អត្ថបទ2018-05-21 15:23:08May 22 2018 02:46:13

មជ្ឈដ្ឋាន​បរទេស​យកចិត្តទុកដាក់​សុន្ទរកថា​របស់​លោកស៊ីជីនភីង​ អគ្គលេខាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​ដែលបាន​ថ្លែងក្នុង​មហាសន្និបាត​ការពារ​អេកូ-បរិស្ថាន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​

មជ្ឈដ្ឋាន​បរទេស​យកចិត្តទុកដាក់​សុន្ទរកថា​របស់​លោកស៊ីជីនភីង​ អគ្គលេខាធិការ​មជ្ឈិមបក្ស​កុម្មុយនិស្តចិន​ដែលបាន​ថ្លែងក្នុង​មហាសន្និបាត​ការពារ​អេកូ-បរិស្ថាន​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​

បញ្ជី​រាយ​នាម​នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី​របស់ម៉ាឡេស៊ី​បញ្ចេញ​សញ្ញា​ធំ ៣
អត្ថបទ2018-05-21 15:14:39May 22 2018 02:46:13

បញ្ជី​រាយ​នាម​នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី​របស់ម៉ាឡេស៊ី​បញ្ចេញ​សញ្ញា​ធំ ៣

បញ្ជី​រាយ​នាម​នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី​របស់ម៉ាឡេស៊ី​បញ្ចេញ​សញ្ញា​ធំ ៣

ព័ត៌មាន​ចិន​
អត្ថបទ2018-05-21 15:13:36May 22 2018 02:46:13

ព័ត៌មាន​ចិន​

ព័ត៌មាន​ចិន​

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ

澳门金沙博彩官网